Yt neuvottelut kesto

Yt-neuvottelujen kesto – miten neuvotteluaika määräytyy?

YT-neuvottelujen kesto riippuu neuvottelun aiheesta ja siitä, montaako työntekijää neuvottelut koskevat.

Lue tästä, miten yt-laki sääntelee yt-neuvottelujen kestoa | Yt neuvotteluaika | Yt kesto

YT-neuvotteluajat – Suomi.fi

Neuvottelut päättyvät, jos sopimukseen päästään neuvottelujen aikana tai kun neuvottelut ovat kestäneet laissa säädetyn määräajan. Neuvotteluja on käytävä …

YT-neuvottelujen kesto riippuu neuvottelun aiheesta ja siitä, montaako työntekijää neuvottelut koskevat.

Yt-neuvottelujen sisältö ja kesto – Tehy

Yt-neuvottelujen sisältö ja kesto | Tehy

Neuvotteluissa on toteuduttava aito vuoropuhelu. Henkilöstöllä on oltava todellinen mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin yt-laissa säädetyissä asioissa.

Yt-neuvottelujen tarkoitus on keskustella syistä, jotka ovat johtamassa irtisanomisiin, lomautuksiin tai osa-aikaistamisiin. Yt-neuvotteluissa pitää käydä läpi suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia ja vaihtoehtoja, joilla niiltä voitaisiin välttyä.

Yhteistoiminta – Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Jos työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi, yt-neuvottelut kestävät vähintään kuusi …

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Ennen työvoiman vähentämistä on käytävä muutosneuvottelut.

Yt-neuvottelut – lue, kauanko ne kestävät ja mistä neuvotellaan

Yt-neuvottelut – lue, kauanko ne kestävät ja mistä neuvotellaan – Duunitori

Jos neuvottelut koskevat vähintään 10 henkilön irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista toistaiseksi tai määräaikaisesti yli 90 päivän ajaksi, on …

Mitkä yt-neuvottelut ovat? Miten kauan ne kestävät? Mistä siellä neuvotellaan? Lue täältä kaikki, mitä sinun on hyvä tietää.

Yt-neuvottelut ja yhteistoiminta – Ammattiliitto Pro

Yt-neuvottelut ja yhteistoiminta | Ammattiliitto Pro

Jos lomautukset kestävät enintään 90 päivän ajan, on neuvottelumääräaika aina vähintään 14 päivää, riippumatta siitä kuinka montaa työntekijää tai toimihenkilöä …

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa käsitellään työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintaneuvottelua edellyttävistä asioista, hänen on neuvoteltava niistä työntekijöiden kanssa. Joissakin asioissa riittää kuitenkin pelkkä tiedottaminen työntekijöille.

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key – esimiesliitto

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key

Yt-neuvotteluja käydään vähintään 14 päivää, jos kyse on alle kymmenen työntekijän irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta tai alle 90 päivän …

Milloin muutosneuvottelut on käytävä? – YTK-Yhdistys

Vähimmäisajat erilaisten neuvottelujen aiheisiin on kerrottu yt-laissa. Jos neuvotellaan irtisanomisista, jotka koskevat enintään 9 henkilöä, aika on kaksi …

Muutosneuvottelut (ent.YT-neuvottelut) on käytävä, jos työnantaja suunnittelee yrityksen tai jonkin sen osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai supistamista, ja tästä voi aiheutua henkilöstövaikutuksia. Lue lisää muutosneuvotteluista!

Yt-neuvottelut alkavat – mitä niistä pitää tietää? – ERTO

Yt-neuvottelut alkavat – mitä niistä pitää tietää?

Varsinaisten neuvottelujen kesto riippuu siitä, kuinka moneen työntekijään YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdistuvat. Neuvotteluaika alkaa kulua …

Mitä yt-neuvotteluilla tarkoitetaan ja miten ne vaikuttavat työntekijöihin? Varmista, ettet anna yt-peikoille valtaa, vaan ymmärrät neuvotteluiden rytmin.

Kuinka kauan yt-neuvottelut kestävät? – Laki24

Varsinaisten neuvottelujen kesto riippuu siitä, kuinka moneen työntekijään YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdistuvat. Neuvotteluaika alkaa kulua varsinaisten…

Keywords: yt neuvottelut kesto, yt-neuvottelut kesto, yt kesto